Lưu trữ Danh mục: Không phân loại

Vì sao iPhone 15 giảm giá sâu nhất từ khi ra mắt?

Trong thời kỳ khó khăn, giảm giá iPhone là cách dễ nhất để Apple cải thiện tình hình kinh doanh của công ty. Apple đang rơi vào giai đoạn khó khăn khi hàng loạt tin tiêu cực ập đến. Dự án xe điện ấp ủ hơn 10 năm bị hủy bỏ, doanh thu iPhone giảm […]